بازگشت به پروژه

واحد های موجود مجتمع مسکونی برج سالاریه

شماره واحد اتاق خواب سرویس بهداشتی مساحت (مترمربع)
1 3 2 200
2 3 2 250
3 3 2 300
4 3 2 300
2
2
2
2

پروژه ها

مجتمع مسکونی برج سالاریه
برای دریافت اخبار و پیشنهادات منحصر به فرد در مورد آخرین پروژه ها ثبت نام کنید
 
 

سرمایه گذاری ساختمانی سیمرغ

شرکت سرمایه گذاري ساختمانی سیمرغ، یک شرکت پیشرو در ساخت منازل با کیفیت و با قیمت مناسب می باشد. ما اعتقاد داریم آنچه که می سازیم، یک سبک زندگی ایجاد می کند—در نتیجه هدف ما این است که در تمام پروژها، ملاحظات اجتماعی، زیست محیطی و انسانی را مد نظر قرار دهیم.