بازگشت به پروژه

گالری تصاویر ملک

نمای داخلی مجتمع مسکونی برج سالاریه

نمای داخلی مجتمع مسکونی برج سالاریه

(بزرگنمایی تصویر)

نمای داخلی مجتمع مسکونی برج سالاریه

نمای داخلی مجتمع مسکونی برج سالاریه

(بزرگنمایی تصویر)

تصویر آقای هادی تهرانی معمار سرشناس ایرانی - آلمانی پروژه مجتمع مسکونی برج سالاریه

تصویر آقای هادی تهرانی معمار سرشناس ایرانی - آلمانی پروژه مجتمع مسکونی برج سالاریه

(بزرگنمایی تصویر)

فضای سبز برج مسکونی سالاریه

فضای سبز برج مسکونی سالاریه

(بزرگنمایی تصویر)

روف گاردن مجتمع مسکونی برج سالاریه

روف گاردن مجتمع مسکونی برج سالاریه

(بزرگنمایی تصویر)

نمای ورودی مجتمع مسکونی برج سالاریه

نمای ورودی مجتمع مسکونی برج سالاریه

(بزرگنمایی تصویر)

لابی مجتمع مسکونی برج سالاریه

لابی مجتمع مسکونی برج سالاریه

(بزرگنمایی تصویر)

 نمایی دیگر از روف گاردن برج مسکونی سالاریه

نمایی دیگر از روف گاردن برج مسکونی سالاریه

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی از تراس یکی از واحدهای مجتمع مسکون برج سالاریه

نمایی از تراس یکی از واحدهای مجتمع مسکون برج سالاریه

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی از استخر مجتمع مسکونی برج سالاریه

نمایی از استخر مجتمع مسکونی برج سالاریه

(بزرگنمایی تصویر)

باشگاه مجتمع مسکونی برج سالاریه

باشگاه مجتمع مسکونی برج سالاریه

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی از سونا و اسپا مجتمع مسکونی برج سالاریه

نمایی از سونا و اسپا مجتمع مسکونی برج سالاریه

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی از اتاق خواب مجتمع مسکونی برج سالاریه

نمایی از اتاق خواب مجتمع مسکونی برج سالاریه

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی از پارکینگ مجتمع مسکونی برج سالاریه

نمایی از پارکینگ مجتمع مسکونی برج سالاریه

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دگیر از لابی مجتمع مسکونی برج سالاریه

نمایی دگیر از لابی مجتمع مسکونی برج سالاریه

(بزرگنمایی تصویر)

نمای داخلی مجتمع مسکونی برج سالاریه

نمای داخلی مجتمع مسکونی برج سالاریه

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دگیر از سالن مجتمع مسکونی سالاریه

نمایی دگیر از سالن مجتمع مسکونی سالاریه

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی از سرویس مجتمع مسکونی برج سالاریه

نمایی از سرویس مجتمع مسکونی برج سالاریه

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دیگر از روف گاردن برج مسکونی سالاریه

نمایی دیگر از روف گاردن برج مسکونی سالاریه

(بزرگنمایی تصویر)

نمایی دیگر از فضای سبز مجتمع مسکونی برج سالاریه

نمایی دیگر از فضای سبز مجتمع مسکونی برج سالاریه

(بزرگنمایی تصویر)

پروژه ها

مجتمع مسکونی برج سالاریه
برای دریافت اخبار و پیشنهادات منحصر به فرد در مورد آخرین پروژه ها ثبت نام کنید
 
 

سرمایه گذاری ساختمانی سیمرغ

شرکت سرمایه گذاري ساختمانی سیمرغ، یک شرکت پیشرو در ساخت منازل با کیفیت و با قیمت مناسب می باشد. ما اعتقاد داریم آنچه که می سازیم، یک سبک زندگی ایجاد می کند—در نتیجه هدف ما این است که در تمام پروژها، ملاحظات اجتماعی، زیست محیطی و انسانی را مد نظر قرار دهیم.